Všeobecné obchodné podmienky

IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

Predávajúci - prevádzkovateľ:

Internetový obchod liongold.sk vedený pod hlavičkou firmy:

Miroslav  Puček  -  Zlatník

Horná  Poruba  363,

018 35 , Horná Poruba

 

Prevádzka:

OD Lachovec

Moravská 1633/15

020 01 Púchov

IČO: 40379191, IČDPH: SK104804/4591

Živnostenský register: 302-8832

Bankový účet:

VÚB banka a. s.

IBAN: SK260200 0000 0016 6605 9257

SWIFT Code: SUBASKBX

  Kupujúci - zákazník: registrovaný užívateľ (všetky fyzické a  právnické osoby bez obmedzenia) v internetovom obchode http://www.liongold.sk/, ktorý  má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke  Prevádzkovateľa.

Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.

Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach internetového obchodu http://www.liongold.sk/. 

Kupujúci - spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Všeobecné obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami.

2. Objednávanie tovaru

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri objednávaní tovaru v internetovom obchode http://www.liongold.sk/.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávacom formulári. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v objednávacom formulári pravdivé a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a tel. číslo.

Po zaslaní objednávky Vám systém automaticky odošle na Váš e-mail potvrdenie o prijatí objednávky, vybavení a odoslaní objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Nemusíte mať obavy, ak sa Vám tovar po vyzdvihnutí nebude páčiť a pošlete nám ho nepoužívaný do 7 pracovných dní späť.

Tovar, ktorý chcete vrátiť musí byť nepoškodený a s priloženým originálnym pokladničným dokladom.

Tovar nikdy neposielajte späť formou dobierky, takto vrátený tovar neprevezmeme.

Tovar vždy zašlite na našu maloobchodnú prevádzku: Zlatníctvo - Miroslav Puček - Zlatník, OD Lachovec, Moravská 1633/15 Púchov 020 01, po následnej odbornej kontrole tovaru a po nezistení žiadnych závad Vám obratom  vrátime Vaše peniaze do 15 pracovných dní formou peňažnej poukážky alebo prevodom na účet.

3. Ceny a spôsob platby

Ceny uvedené v internetovom obchode liongold.sk sú platné v čase objednania tovaru. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke liongold.sk. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky.

Spôsob platby:

Vážený zákazník, za tovar objednaný v našom internetovom obchode môžete platiť tromi spôsobmi :

1. pri objednávke na dobierku pracovníkovi prepravnej služby pri prevzatí zásielky,

2. prevodom na náš účet číslo: SK26 0200 0000 0016 6605 9257, BIC kód : SUBASKBX  vedenom v VÚB banke a.s..

Po pripísaní vloženej sumy na účet Vám bude objednaný tovar ihneď odoslaný priamo na Vašu adresu. Dokladom o platbe bankovým prevodom, resp. poštovou poukážkou je výpis z účtu kupujúceho, resp. ústrižok poštovej poukážky.

3. hotovosť - pri preberaní tovaru osobne na našej pobočke: Zlatníctvo, Miroslav Puček - Zlatník, OD  Lachovec, Moravská 1633/15, 020 01 Púchov. Pozor !!! Tovar na našej pobočke si budete môcť vyzdvihnúť, až keď obdržíte e-mail „Objednávka pripravená k osobnému odberu."! Platba výlučne v hotovosti alebo platobnou kartou.

Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené v eurách vrátane DPH. Ceny tovarov sú uvádzané bez poplatkov za dopravu. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

U väčších a najmä neštandardných objednávok si tiež vyhradzujeme právo požadovať zálohovú platbu až do výšky plnej ceny tovaru.

4.  Dodanie a prevzatie tovaru

Osobné prebratie na našej pobočke:

Zlatníctvo, Miroslav Puček - Zlatník, OD Lachovec, Moravská1633/15, 020 01, Púchov v čase: 9:00 - 12:00 hod. a 12:30 - 17:00 hod. (Pon. - Pia.)

Tovar na našej pobočke si budete môcť vyzdvihnúť, až keď obdržíte e-mail ,,Objednávka pripravená k osobnému odberu."

Slovenskou poštou (doručenie do 3pracovných dní - podľa dostupnosti tovaru)

             - objednávka nad 100€  doručenie zdarma

             - objednávka do 100€  doručenie za 3€

Kuriérom (EMS - Slovenská pošta, doručenie do 24 hodín počas pracovných dní - podľa dostupnosti tovaru)

             - objednávka nad 100€ doručenie 5€

             - objednávka do 100€ doručenie za 8€

Doporučenie: pokiaľ nechcete platiť prepravné náklady a vy sami ste si neobjednali nad 100€, opýtajte sa svojich známych a priateľov, či by nemali tiež záujem o nejaký tovar z našej ponuky(môžete si tovar objednať spolu a ušetríte na poštovnom).

Pred objednaním odporúčame kontaktovať nás formou e-mailu a spresniť si dodaciu dobu pre konkrétny produkt.

Bežná dodacia doba je 3 - 5 dní, keď je objednaný tovar skladom (pred objednaním odporúčame overiť si dodaciu lehotu). Dodacia doba pri tovare, ktorý sa vyhotovuje na mieru,  je od 14 - 30 pracovných dní. Tu patria prevažne svadobné obrúčky, hrubá zlatá reťazovina, pamätné a ozdobné predmety zo zlata atď.

Hmotnosť tovaru udávaná na stránke je skutočná napr. šperky.

Ku každému tovaru je priložený pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, výmena tovaru

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese info@liongold.sk alebo telefonicky na tel. č. 042/46 41 001. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, priezvisko, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci už zaplatil, za zrušenú objednávku na tovar, časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V tomto prípade budeme kontaktovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením §12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov ako aj fyzické osoby - nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (napr. investičné zlato, investičné striebro);

V prípade odstúpenia od zmluvy nás vopred informujte zaslaním e-mailu na adresu info@liongold.sk alebo telefonicky (pon. - pia. od 8:30 do 17:00 hod.) na čísle 042/46 41 001

Do e-mailu uveďte meno, priezvisko, tel. číslo a číslo objednávky.

Tovar doručte prosím kompletný a nepoškodený v pôvodnom obale spolu s originálom dokladu o kúpe, s prípadným certifikátom, darčekom atd., nikdy formou dobierky na našu adresu:

Zlatníctvo, Miroslav Puček - Zlatník, OD Lachovec, Moravská 1633/15, 020 01, Púchov.

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Kupujúci musí tovar doručiť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Odporúčame tovar poistiť na hodnotu jeho kúpnej ceny. Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci. Tovar, ktorý chce kupujúci vymeniť musí zaslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu!

Kúpna cena tovaru, resp. jej časť po odpočítaní nákladov, bude kupujúcemu vrátená v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť alebo vymeniť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť bez vád a plne funkčný, v pôvodnom obale, ktorý nebol nešetrne otvorený. Kupujúcemu je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške vynaložených nákladov spojených so zadovážením, pripadne vyhotovením tovaru, minimálne však 10 eur. V prípade, ak kupujúci požiada o výmenu za iný tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote, môže byť tento poplatok znížený až na hodnotu 5 eur.

6. Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vyriešiť k Vašej najväčšej spokojnosti. Na nami predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je zásielka výrazné poškodená prepravou má kupujúci právo ju neprevziať.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.

Reklamovaný tovar zasielajte poistený, dôkladne zabalený s priloženou kópiou pokladničného dokladu a stručným popisom reklamácie. Najlepšie je nás kontaktovať ešte pred odoslaním tovaru. Telefónne čísla a mail sú uvedené v kontakte. Tovar zasielajte na adresu:

Zlatníctvo, Miroslav Puček - Zlatník, OD Lachovec, Moravská 1633/15, 020 01, Púchov. 

Tovar neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme!

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom reklamačný protokol.

7.  Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávajúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávajúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.

Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.liongold.sk v časti ,,Zmena osobných údajov". 

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. 

8. Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Copyright - všetky práva vyhradené

Texty a obrázky sú právne chránené. Použitie týchto materiálov z našej stránky vyžaduje náš súhlas!!! Porušenie copyright-u budeme riešiť prostredníctvom právnika!

Ak nie je uvedené ináč, sú všetky značky uvedené v internetovom obchode chránené príslušnými zákonmi.

Internetový obchod www.liongold.sk je pripravovaný s najväčšou pozornosťou, napriek tomu nemôžeme ručiť za úplnú bezchybnosť a dokonalú presnosť obsiahnutých informácií.

Za pripadnú chybičku sa vopred ospravedlňujeme. Ak také niečo zbadáte prosíme neváhajte nás kontaktovať.

Vyhradzujeme si právo meniť obsah svojho internetového obchodu kedykoľvek podľa potrieb bez predchádzajúceho upozornenia.